Hydraulische kraan

Met de hydraulische kraan kunnen wij mest voor u overdraaien en de sloot voor u uitbaggeren met een maaikorf.

 

 

 

 

 

2017-09-07T21:18:47+01:00