Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van een deel van de projecten waar wij de afgelopen tijd aan hebben gewerkt. Klik op een project om eventueel meer foto’s en/of informatie te zien.

Riolering vervangen

Nieuwe riolering aanbrengen

In opdracht van KWS: riolering vervangen aan de Acasialaan te Winschoten.

Brug vervangen park

Brug vervangen

Begin 2015 hebben we voor de Gemeente Bellingwedde de brug in het park van Blijham vervangen.

Keerwanden plaatsen

Damwand aan de ... Keerwand in Nieuweschans aan de Westerwoldse Aa

Voor het Waterschap hebben we keerwanden geplaatst langs de Westerwoldse Aa in Nieuweschans.

Nieuw kanaal

Nieuw kanaal graven in samenwerking met Syntera

In samenwerking met Syntera een nieuw kanaal gegraven.

Ouderen in beweging – beweegtuin

De beweegtuin in Blijham is klaar voor gebruik

Verrichten van grondwerk voor het realiseren van de beweegtuin in Blijham.

Winschoterweg Blijham verleggen

Berm uitgraven

In opdracht van Fühler Emmen grondwerkzaamheden verricht t.b.v. het verleggen van de Winschoterweg.

Zeven op locatie

Grond zeven met de Doppstadt

Diverse foto’s van het op locatie zeven met onze Farwick en Doppstadt zeefmachine:

Verbreden maaipad

Verwijderen bomen t.b.v. verbreding maaipad

In opdracht van het Waterschap hebben wij een maaipad verbreed en beschoeiing aangebracht.

Parkeerterrein aanleggen

Terrein verharden bij onze eigen loods.

Diverse foto’s van het aanleggen van het aanleggen van (parkeer)terreinen.

Verbetering infrastructuur

Asfalt laden op de vrachtauto

Voor MNO Vervat aanleggen van nieuwe fiets – wandel – hoofdwegen in Hoogeveen.

Verharding berm Oudeschans

Bermverharding aanbrengen met de kraan

In opdracht van de BAM verharden van de berm in Oudeschans

Riolering vernieuwen

Met de midikraan grondwerkers van KWS assisteren

Ook zijn wij ervaren bij het aanbrengen van een nieuwe riolering of het vervangen van de riolering.